Doporučte náš portál

Líbí se vám na našem webu, často se sem vracíte a hledáte letní dovolenou? Pak nás doporučte, abychom vám za nějaký čas mohli nabídnout více, než nyní.

Jakým způsobem nás doporučit?

Největší radost nám uděláte, pokud na portál LacináDovolená.cz budete odkazovat z různých webů, pokud možno formou klasických textových odkazů.

Můžete se o našem webu také zmiňovat na různých sociálních sítích jako Facebook nebo Twitter. Dále nás můžete doporučit například v diskuzních fórech cestovatelských webů.

Máte svůj web, který je zaměřen na dovolenou a cestování?

V tomto případě jsme otevřeni spolupráci formou výměny odkazů. Jestliže se nám váše stránky zalíbí, umístíme na vás odkaz do patičky webu.

V případě zájmu o výměnu odkazů nás kontaktujte na adrese: info@lacinadovolena.cz

ntent="czech">

Doporute n portl

Lb se vm na naem webu, asto se sem vracte a hledte letn dovolenou? Pak ns doporute, abychom vm za njak as mohli nabdnout vce, ne nyn.

Jakm zpsobem ns doporuit?

Nejvt radost nm udlte, pokud na portl LacinDovolen.cz budete odkazovat z rznch web, pokud mono formou klasickch textovch odkaz.

Mete se o naem webu tak zmiovat na rznch socilnch stch jako Facebook nebo Twitter. Dle ns mete doporuit napklad v diskuznch frech cestovatelskch web.

Mte svj web, kter je zamen na dovolenou a cestovn?

V tomto ppad jsme oteveni spoluprci formou vmny odkaz. Jestlie se nm ve strnky zalb, umstme na vs odkaz do patiky webu.

V ppad zjmu o vmnu odkaz ns kontaktujte na adrese: info@lacinadovolena.cz